Kis kosár tengeri kagylókkal

Kis, 10 cm átmérőjű kosár tengeri kagylóval

4,49 €